Energitilskuddsordningen for bedrifter

Energitilskuddsordningen er en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter.

Søknadsfristen for Energitilskuddsordningen var 11.12.2022. Det er derfor ikke lenger mulig å søke.

Søknadsfristen for Energitilskuddsordningen var 11. des. 2022

Relatert informasjon

  • Regjeringens pressemelding fra 30. september finner du her.
  • Stortingets behandling av saken: Se mer informasjon her.
  • Forskrift om Energitilskuddsordningen ser du her.
  • Informasjon om Eftas overvåkingsorgans (ESA) vedtak om godkjenning av ordningen finnes her.

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern