Har du fått støtte til energitiltak? Da har du en gyllen mulighet!

Energitilstanden til bygg vil fremover få større betydning for verdi, lånerente, pantesikkerhet og andre finansielle forhold i tillegg til energikostnader.

Høegh Eiendom, Oslo

Med støtte til energitiltak gjennom energitilskuddsordningen har man en gyllen mulighet til å oppgradere til mer energieffektive bygg og med det være bedre forberedt på det som kommer:

  • Gode energiløsninger er i stadig større grad et krav fra leietakere eller fra kjøpere ved salg av næringsbygg.
  • Utviklingen i finansnæringen går i retning av at grønne prosjekter prioriteres. Et eksempel er at bankene bruker energimerket som grunnlag for å gi gunstigere finansering.
  • Energieffektive bygg som er rehabilitert eller bygd i hen­hold til EUs taksonomi blir høyere verdsatt. Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter og prosjekter. Se mer om temaet på https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/taksonomien-for-barekraftig-okonomisk-aktivitet/id2924859/
  • Og for ikke å glemme: Grønne bygg krever mindre energi å varme opp og holder bedre på varmen og med det godt inneklima og komfort. Det er verdt å huske på!


Hvor mye energi bruker ditt bygg sammenlignet med gjennomsnittet for bygningskategorien?

Enova har utarbeidet en kalkulator for å sammenligne energibruken for ditt bygg med gjennomsnittet for bygningskategorien. Her finner du også statistikk og grafiske fremstillinger av gjennomsnittlig energibruk i ulike typer bygg og bygg fra ulike tidsperioder. Kalkulatoren finne du her: https://www.enova.no/kunnskap/naringsbygg/

God energiledelse lønner seg

Mange tenker at energiledelse er omfattende og komplisert. Likevel er det mulig å oppnå gode resultater med enkle grep og målrettet innsats. Det handler rett og slett om å ta grep om energibruken. På Enova Kunnskap har Enova samlet nyttig informasjon og veiledning for bedrifter som ønsker å komme i gang. God energiledelse lønner seg både for økonomien og klimaet.


6 steg for god energiledelse:

  1. Målsetting: tydelige mål for prosessen er verktøyet som gjør det mulig å systematisk skape en helhetlig energiledelse.
  2. Organisering: forankring hos ledelse og involvering på tvers i organisasjonen er suksesskriterier, og sørger for bred og riktig kompetanse.
  3. Kartlegging: energibruk må kartlegges og jobben med å identifisere hvor det er mest effektivt å sette inn tiltak gjør det enklere å ta gode beslutninger.
  4. Handlingsplan: etablering av en handlingsplan som skal gi retning for, kontroll og styring av prosjektene som iverksettes.
  5. Nøkkeltall: det er avgjørende for arbeidet med effektivisering av energibruken å ha oversikt over utviklingen, og det vil være til god hjelp for å avdekke hvor det er mulig å ta grep.
  6. Evaluering: god oppfølging og rapportering av resultater gjør det enkelt å vurdere virkningen av innsatsen og kan føre til nye initiativer og målsettinger.Dere finner mer informasjon om energiledelse og energitiltak på www.enova.no/kunnskap

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern