Statistikk for Energitilskuddsordningen

På denne siden finner du nøkkeltall om Energitilskuddsordningen.

Støttebeløp som er utmålt for den enkelte virksomhet er fremkommet etter maskinell saksbehandling av søknad i tråd med forskriften bak ordningen.

Vedtak om støtte som er varslet søker vil bli gjenstand for stikkprøvekontroll og tilsyn, og det presiseres derfor at det kan bli fremtidige endringer i enkeltsaker og aggregerte resultater.

Geografisk plassering er basert på selskapets forretningsadresse som kan avvike fra lokasjonen som det er tildelt støtte til.

Hvis det er spørsmål om det enkelte vedtak så skal dette sendes til post@energitilskuddsordningen.no


Om visningen av statistikken

Rapporten under inneholder flere sider med resultater som man kan bla frem og tilbake i ved å benytte symboler oppe til høyre eller den grå linjen under statistikken.

Du kan få fullskjermvisning ved å klikke på piltegnet nederst til høyre, og rett ved kan du også dele statistikken i sosiale medier.

Skulle du ha behov for en Excel-fil med grunnlagsdata for Energitilskuddsordningen, så kan du laste ned dokumentene Grunnlagsdata - Energitiltak per tilskuddsmottaker eller Grunnlagsdata - Oppdaterte tall (rev. 21. april 2023)

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern