Samarbeid med Økokrim

Enova SF og Økokrim har innledet et samarbeid for å forebygge misbruk av Energitilskuddsordningen.

Samarbeidet gjelder både søknadsprosessen og etterkontrollen av søknader. Økokrim skaffer seg kunnskap om oppbyggingen av ordningen og tilbyr Enova rådgivning blant annet på bakgrunn av erfaringene fra støtteordningene under pandemien.

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern