Skjema for energikartlegging

På denne siden kan du laste ned skjema for energikartlegging i virksomheten din. Vi har også lagt ut en veileder som du kan benytte til utfyllingen av skjemaet.

NB! Det er ikke i kartleggingsskjemaet det søkes om støtte til tiltak. Men utfylt kartleggingsskjema er et obligatorisk vedlegg til søknaden.

Kartleggingsskjema

Her kan du laste ned kartleggingsskjema (Excel)

Fargekoder til farger i skjemaet

Veiledning til utfylling av skjema

Her kan du laste ned veiledning til kartleggingskjemaet (PDF)

Veiledning til utfylling av skjema for energikartlegging

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern