Hjelp i forbindelse med søknadsprosessen.

Vi svarer ut e-poster fortløpende, men på grunn av stor pågang kan vi dessverre ikke garantere at du vil motta detaljert svar fra oss innen søknadsfrist.

Dersom du har spørsmål rundt forskrift og tolkning av begrepet konsern, utbyttebegrensninger, skatteplikt etc. så anbefaler vi å ta kontakt med regnskapsfører/revisor.

Forskriften setter rammene for ordningen og gir svar på mange av de spørsmålene du måtte ha.

Vær spesielt oppmerksom på at vilkår etter § 2-1 til § 2-3, § 2-6, § 2-8 og § 2-10 må være oppfylt for hvert av foretakene i konsernet som inngår i konsernsøknader. Vilkårene etter § 2-4, § 2-5 og § 2-9 må være oppfylt for hvert av foretakene i konsernet som inngår i konsernsøknaden og for konsernet som helhet.

Noen problemstillinger er tidligere avklart gjennom koronakompensasjonsordningen:

Har du trøbbel med innlogging eller å legge inn riktig revisor eller regnskapsfører? Bruk Altinns hjelpetjeneste på https://www.altinn.no/hjelp/

Om du fortsatt har spørsmål kan du kontakte Enova Svarer på 08049 mellom 09:00- 16:00 på hverdager, eller send epost til svarer@energitilskuddsordningen.no

Ekstra åpningstid opp mot frist: Lørdag 10. desember klokka 12:00-15:00 og søndag 11. desember klokka 12:00-15:00

Webinar om Energitilskuddsordningen

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern